Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Напрями наукових досліджень

 Напрями наукових досліджень викладачів кафедри формуються у галузі “Інфокомунікаційні технології та мережі”, що включає такі складові напрямки: 

 1. Багатокритеріальна оптимізація систем та мереж зв’язку (проф. Безрук В.М.)
 2. Інформаційні технології супутникових та наземних мереж мобільного зв’язку (проф. Ємельянов В.В.)
 3. Технології та апаратно-програмні засоби мобільного зв’язку наступних поколінь (доц. Кривенко С.А.)
 4. Методи обробки сигналів і розподілу інформації у мережах зв’язку (доц. Омельченко А.В.)
 5. Широкосмугові системи зв’язку (доц. Бондар Д.В.)
 6. Інфокомунікаційні технології в економіці та бізнесі та захист інформації в мережах зв’язку (доц. Золотарьов В.А.)
 7. Планування та проектування мультисервісних мереж зв’язку (доц. Костромицький А.І.)
 8. Автоматичне розпізнавання мовних повідомлень та дикторів у інфокомунікаційних системах (доц. Омельченко С.В.)
 9. Інженерні аспекти беспроводних інфокомунікаційних технологій (ст. викл. Бибка О.І.)
 10. Математичне моделювання в інфокомунікаційних мережах (ст. викл. Федоров О.В.)
 11. Багатокритеріальна оптимізація в інфокомунікаційних систем і мереж (доц. Чеботарьова Д.В.)
 12. Адаптивне керування потоками інформації і сферою послуг в інтелектуальних мережах зв’язку (доц. Колтун Ю.М.)
 13. Ефективне стиснення та обробка зображень для їх передавання по низькошвидкісним каналам зв’язку (проф. Бараннік В.В.)
 14. Інтелектуальні мережі та Інтернет-технології (ст. викл. Малинін О.П.)
 15. Автоматизований радіоконтроль систем радіозв’язку та технології когнітівного радіо (доц. Іваненко С.А.)
 16. Методи, засоби та технології сенсорних мереж (доц. Власова В.О.)
 17. Багатокритеріальний аналіз і вибір інфокомунікаційних технологій та засобів зв’язку (доц. Скорик Ю.В.)
 18. Інфокомунікаційні технології на основі систем GPS та мереж мобільного зв’язку (ас. Гальченко К.Р.)
 19. Оптоволоконні технології в інфокомунікаційних мережах (доц. Харченко Н.А.)
 20. Управління інтенсивністю мультимедійних даних в інфокомунікаційних мережах, стеганографія (ст. викл. Твердохліб В.В.)
 21. Математичні моделі та оптимізація інфокомунікаційних мереж (проф. Пустовойтов П.Є.)
 22. Безпека в інфокомунікаційних мережах (доц. Ширяєв А.В.)
 23. Боротьба з завадами в радіотехніці та в інформаційних мережах; Моделі негаусових процесів; Аналіз біржевих даних (проф. Тихонов В.А.)
 24. Інформаційно-аналітична діяльність із збору, аналізу і узагальнення інформації про об’єкти радіомоніторингу, РЕЗ та їх радіовипромінювання (ст. викл. Калюжний М.М.)
 25. Стеганографія; підвищення завадостійкості систем прихованої передачі інформації; біометрична автентифікація (ас. Ляшенко Г.Є.)
 26. Апаратно-програмні засоби забезпечення прихованості та стійкості систем зв’язку (проф. Рапін В.В.)