Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Навчання

Студентське життя наповнено різноманітними справами: навчанням і науковою роботою, дозвіллям та спортом. Саме за студентських років народжуються сталі взаємовідносини та визначається подальший життєвий шлях.

Під час навчання найактуальнішими питаннями постають не лише розклад занять, а й вибір дисциплін, які можна обрати для більш глибокого вивчення за обраним напрямком. Окрім силабусів – опису навчальної дисципліни, які входять в освітню програму, можна обрати блок дисциплін, які входять до дисциплін вільного вибору студентів, спрямованих на поглиблене вивчення окремого напрямку освітньої програми «Інформаційно-мережна інженерія».

Кураторське керівництво – поширена світова університетська практика, яка заснована на взаємодії викладача-куратора з групою студентів. Куратор академічної групи за своїми обов’язками допомагає студентам із вирішенням будь-яких питань, які стосуються навчання та поточних подій, які відбуваються в університеті. Зазвичай, куратор надає відповідну інформацію стосовно навчання, наукової роботи, проведення будь-яких заходів для студентів, а також надає до деканату або завідувачу кафедри інформацію щодо студентів: стан відвідування занять, зміни у складі групи, а також здійснює поточний контроль за успішністю студентів групи, куратором якої призначений викладач.

Навчання студентів проводиться за розкладом занять, в якому відображені графіки навчання та перелік дисциплін для кожної окремої групи відповідно обраній освітній програмі. Додатком до розкладу занять є графік консультацій, які складають викладачі на додаток до розкладу занять. Консультацію викладача можна отримати за всіма дисциплінами у відповідний час, який обрав викладач з врахуванням розкладу занять студентів. Графіки консультацій оновлюються кожного семестра і діють впродовж відповідного семестра – весняного або осіннього.

Методична література – вагома частина науково-методичного забезпечення освітнього процесу. До методичної літератури відносять посібники, методичні вказівки з різних видів робіт дисциплін освітньої програми, а також КНМЗ (комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни, конспекти лекцій на наочні мультимедійні матеріали – презентації, відеоролики і т.п.

Практика студентів – один з видів навчання, який відповідає за засвоєння практичних навиків, які студенти отримали протягом відповідного терміну навчання. Існують наступні види практики: виробнича, передатестаційна та науково-дослідна практика. Завершальним етапом практики є підготовка студентом звіту з практики, за яким керівники практики оцінюють рівень практичних навичок майбутнього фахівця.