Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Силабуси дисциплін

Силабус – навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять кожної дисципліни обраної освітньої програми, а також критерії оцінки та список використаної літератури. Такі силабуси є не лише вимогою до акредитованої освітньої програми, але й допоможним інструментом для абітурієнтів та студентів, які обирать майбутню професію або цикл дисциплін, які вони бажають вивчити за обраним напрямом чи освітньою програмою.

Силабуси дисиплін за освітньою програмою “Інформаційно-мережна інженерія”

Для першого (бакалаврського) рівня освітиДля другого (магістерського) рівня освіти
основнівибірковіосновнівибіркові