Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Графік консультацій

Згідно Положення про організацію навчального процесу, консультація – це вид навчального заняття, на якому студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання.

Консультації бувають індивідуальними (наприклад, при підготовці студентом курсового проекту) або груповими, що проводяться перед іспитом, практикою, захистом кваліфікаційних робіт; плановими чи додатковими. Час консультацій визначають викладачі у той час, коли студенти не мають занять, та у час, що задовільняє викладача підчас його роботи. Консультації можуть продотися я к в очній, так і в дистанційній формі.

Зазвичай, консультації перед іспитами опубліковано у розкладі студентів та викладачів на сайту університету, інші види консультацій опубліковано у паперовому вигляді на стенді кафедри та на сайті кафедри.

Розклад консультацій викладачами кафедри по дисціплінах на поточний період тут: drive.google.com/