Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Графік консультацій

Згідно Положення про організацію навчального процесу, консультація – це вид навчального заняття, на якому студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання.

Консультації бувають індивідуальними (наприклад, при підготовці студентом курсового проекту) або груповими, що проводяться перед іспитом, практикою, захистом кваліфікаційних робіт; плановими чи додатковими. Час консультацій визначають викладачі у той час, коли студенти не мають занять, та у час, що задовільняє викладача під час його роботи. Консультації можуть проводитися я к в очній, так і в дистанційній формі.

Зазвичай, консультації перед іспитами опубліковано у розкладі студентів та викладачів на сайті університету, інші види консультацій опубліковано у паперовому вигляді на стенді кафедри та на сайті кафедри.

Розклад консультацій викладачами кафедри по дисціплінах на поточний період можна побачити за посиланням

ГРАФІК консультацій на весняний семестр 2023/2024 рр.

Або завантажити файл тут:  ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ весна ІМІ 2023-2024.