Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Твердохліб Віталій Вікторович

Твердохліб Віталій Вікторович
Старший викладач кафедри інформаційно-мережної інженерії

Освіта та кар’єра

2002 р. – закінчив факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку»

З 2016 р.  – асистент кафедри ІМІ

з 2021 р. – старший викладач кафедри ІМІ


Освітня діяльність

Проводить практичні  та лабораторні заняття з навчальних дисциплін: Web-програмування; Адміністрування операційних систем Windows; Бази даних;  Адміністрування операційних систем Windows;  Інформаційні системи та технології Іnternet; Основи WEB-дизайну; Основи ІР-мереж; Програмування; Технології віртуалізації; Технологіі та кінцеві пристрої мереж абонентського доступу; Технологіі вимірювань в мережах зв’язку.


Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень – Управління інтенсивністю мультимедійних даних в інфокомунікаційних мережах, стеганографія

Ключові слова: structural redundancy; DCT transformant; image-container; monobasic coding; transformant components

Постійно приймає участь в організації відкритих семінарів, конференціях.  Секретар міжнародної науково-практичної конференції “Наукоємні технології в інфокомунікаціях” (НІСТ-2019).

Керівник студентського наукового кружку “Квадратик”, де студенти набувають поглиблених практичних навиків з UI/UX проектування, оптимізації веб-ресурсів, SEO-оптимізації.