Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Екзаменаційні комісії

Екзаменаційні комісії для здобувачів
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

Склад ЕК з атестації здобувачів вищої освіти рівня МАГІСТР,
денної та заочної форм навчання, ЕК №1
голова:

Трубчанінова Карина Артурівна – Український державний університет залізничного транспорту, професор кафедри транспортного зв’язку

члени комісії:
секретар: Томак Віра Вікторівна – інженер I категорії

 

Склад ЕК з атестації здобувачів здобувачів вищої освіти рівня БАКАЛАВР,
денної та заочної форми навчання, ЕК №2
голова:

Долбня Сергій Володимирович – начальник служби планування мережі, ХФ ПАТ «Укртелеком»

члени комісії:
секретар: Копиця Алла Анатоліївна – інженер