Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Екзаменаційні комісії

Екзаменаційні комісії для здобувачів
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

Склад ЕК з атестації здобувачів вищої освіти рівня МАГІСТР,
денної та заочної форм навчання, ЕК №2
голова:

Долбня Сергій Володимирович – начальник служби планування мережі, ХФ ПАТ «Укртелеком»

члени комісії:
секретар: Чепурна Ірина Сергіївна – інженер I категорії
 
Склад ЕК з атестації здобувачів вищої освіти рівня МАГІСТР,
денної та заочної форм навчання, ЕК №1
голова:

Крикун Олександр Валентинович – менеджер із ІТ СМР та ДМР, ХФ ПАТ «Укртелеком»

члени комісії:
секретар: Томак Віра Вікторівна – інженер I категорії

 

Склад ЕК з атестації здобувачів здобувачів вищої освіти рівня БАКАЛАВР,
денної та заочної форми навчання, ЕК №2
голова:

Крикун Олександр Валентинович – менеджер із ІТ СМР та ДМР, ХФ ПАТ «Укртелеком»

члени комісії:
секретар: Чепурна Ірина Сергіївна – інженер I категорії
 
Склад ЕК з атестації здобувачів вищої освіти рівня БАКАЛАВР,
денної та заочної форм навчання, ЕК №1
голова:

Долбня Сергій Володимирович – начальник служби планування мережі, ХФ ПАТ «Укртелеком»

члени комісії:
секретар: Томак Віра Вікторівна – інженер I категорії