Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Костромицький Андрій Іванович

Костромицький Андрій Іванович
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1998 р. – закінчив з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю “Радіотехніка”.

1999 р. – асистент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ.

2004 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

2007 р. – доцент кафедри мереж зв’язку, зараз доцент кафедри ІМІ.

2020 р. – AWS Academy Accredited Educator.


Освітня діяльність

Проводить лекційні заняття з дисциплін: Методи та технології проектування ТКРТ систем, Хмарні технології в інформаційних мережах, Автоматизація адміністрування мережної інфраструктури, Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Технології вимірювань в мережах зв’язку, Технології засобів ТКРТ, Управління проектами.


Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень – Хмарні технології, Сучасні інформаційні технології в науці та освіті.

Ключові слова: Cloud computing, AWS, DevOps, Automation.