Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Аспiрантура

Аспірантура дозволяє розвивати власний науковий потенціал та отримати третій рівень освіти. Термін навчання в аспірантурі згідно чинного законодавства України для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) – 4 роки, для здобуття наукового ступеня доктора наук – 2 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться в Університеті за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання за держзамовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Підготовка за держзамовленням здійснюється виключно за очною формою навчання.

За освітнім та науковим напрямом здобувачі мають змогу приєднатися до однієї з міжнародних програм: ERASMUS+, подвійного дипломування, програми проходження практик та стажування, академічної мобільності. Також вони мають змогу спробувати себе в якості здобувача одного з університетів Німеччини,Чехії, Туреччини.

Інформація щодо вступу до аспірантури 2023 року розміщена у Правилах прийому

Для тих аспірантів, що вже навчаються в аспірантурі ХНУРЕ за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка  доступні матеріали з дисципліни “Математичні методи аналізу даних та обробки мультимедійної інформації”:

Робоча програма дисципліни

КНМЗ

Силабус