Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Практика студентів

Практика студентів є вагомою та невід’ємною складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців. Проведення практики організовано таким чином, щоб студенти закріпили теоритичні знання та отримали додаткові практичні навики на підприємствах, які  відповідають напряму навчання за обраною освітньою програмою. Під час проходження практики студенти забезпечуються:

  • безпечними умовами проходження практики;
  • керівництво практикою з боку університета та підприємства;
  • доступ до методичної літератури;
  • ознайомлення з професійним обладнанням та оснащенням в рамках відповідного виду практики, яким обладнано робочі місця підприємства, де проводиться практика.

Наказом про практику регламентуються строки проведення та види практики, а також керівники практики від університету.

Нормативна база:

Після проведення практики студенти заповнюють щоденник практики, який є звітом про виконану роботу. 

 

Приклад виробничої практики бакалавра, лист 1-4
Приклад виробничої бакалавра, лист 2-3
Приклад передатестаційної бакалавра, лист 1-4
Приклад передатестаційної бакалавра, лист 2-3
приклад науководослідної практики магістра, лист 1-4
приклад науково-дослідної магістра, лист 2-3
Приклад передатестаційної практики магістра, лист 1-4
Приклад передатестаційної практики магістра, лист 2-3