Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Чеботарьова Дарія Василівна

Чеботарьова Дарія Василівна
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, заступник декана факультету "Інфокомунікації", кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2005 р. – закінчила з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

2006 р. – асистент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ.

2012 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі.

2013 р. – доцент кафедри мереж зв’язку, зараз доцент кафедри ІМІ


Освітня діяльність

Проводить лекційні заняття з дисциплін: Білінгові системи в інформаційних мережах зв’язку, Автоматизація проектування МЗ, Вступ до спеціальності.


Наукова діяльність

Бере активну участь у підготовці студентів та студентських команд до участі в олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Команди студентів під її керівництвом здобували призові місця у Всеукраїнських олімпіадах з телекомунікацій.

Основний напрям наукових досліджень –  Багатокритеріальна оптимізація мереж і засобів  зв’язку.

Ключові слова: mobile communications; multicriteria optimization; quality indices;  radio communication networks; exchange diagrams


Громадська діяльність

З 2016 р. – заступник декана факультету інфокомунікацій.