Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Скорик Юлія Валеріївна

Скорик Юлія Валеріївна
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2008 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

2014 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

2014 р. – асистент кафедри мереж зв’язку (ХНУРЕ).

2015 р. – старший викладач кафедри мереж зв’язку (ХНУРЕ).

2017 р. – доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні дісципліни: Технології інжинірингу трафіку,  Інтернет речей (Internet of Things), IP-телефонія та IP-телебачення; Маршрутизація в мережах зв’зку


Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень – Багатокритеріальний аналіз і вибір інформаційно-комунікаційних  технологій та засобів зв’язку

Ключові слова: hierarchies analysis; mobile phone multicriteria choice; energy efficiency; means using hierarchy analysis method; self-organizing network


Громадська діяльність

Юлія Валеріївна є відповідальною особою за документацію щодо стипендіального рейтингу студентів кафедри.