Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Студентам

Життя студентів розпочинається зі вступу до вишу. Воно наповнено різноманітними справами: навчанням, науковою роботою, відпочинком з друзями та спортом, участю у різноманітних студентських заходах та, найголовніше, працевлаштуванням. Багато хто доречно відзначить, що найбільш корисний навик, якій отримують студенти впродовж навчання  – це вміння вчитися самостійно, опановуючи ті чи інші вміння та навички задля подальшого успішного працевлаштування або розвитку власної кар’єри.

Навчання

Під час навчання студенти знайомляться зі своїми кураторами, які допомагають вирішувати безліч питань: від тих, які пов’язані з навчанням, до організаційних, які надають можливість студентам приймати участь у студентському самоврядуванні, влаштувати відпочинок з друзями, або прийняти участь у студентських конкурсах.

Крім цього одне з головних завдань студентів є написання власної кваліфікаційної роботи, яка підтверджує отримання освіти за відповідним рівнем: бакалавр – перший рівень вищої освіти, магістр – другий, а доктор філософії – третій рівень вищої освіти.

Впродовж навчання студенти мають можливість обирати дисципліни вільного вибору, які найчастіше формуються у блоки за відповідним напрямком. Таким чином, до своїх навичок можна додати поглиблені знання, практичні навичкі та вміння за напрямками, які студенти обирають на власне бажання в рамках обраної освітньої програми. Силабуси основних та вибіркових дисциплін надають можливості попередньо ознайомитися з дисциплінами, які входять до навчального плану за освітньою програмою “Інформаційно-мережна інженерія”

Графік консультацій, який оновлюється кожного семестру, надає можливість отримати консультацію викладачів з кожної дисципліни, вирішити складні завдання або детально розібратися у цікавому завданні. 

Методична література, до якої відносяться посібники, методичні вказівки з різних видів занять, є невід’ємною складовою навчального комплексу кожної дисципліни. Викладачі постійно оновлюють методичну літературу згідно змін у навчальному плані дисциплін та у відповідності до сучасних трендів та технологій в рамках напряму спеціальності та освітніх вимог.

Практичні навички та вміння, які опановують студенти впродовж навчання, закріплюються на практичних та лабораторних заняттях, а також під час проведення виробничої та передатестаційної практики. 

Наукова робота студентів

Одним з напрямків діяльності кафедри ІМІ є організація та проведення науково-дослідної роботи студентів (НДРС). Така форма взаємодії студентів та викладачів дає можливість поглибити та розширити  отримані базові знання з вибраної освітньої програми, окрім цього в процесі проведення роботи студенти набувають необхідних навичок з аналітики, управління та прогнозування, створення та трансформації процесів, систем, об’єктів, що використовують  в діючих або створюють нові інфокомунікаційні мережні системи чи технології. Результати роботи студентів головним чином представляють на відкритих семінарах, студентських наукових форумах та конференціях. Також такі роботи можуть бути представлені на конкурсах і наукових виставках, присвячених профорієнтаційним, освітнім та науково-технічним заходам цього напряму. 

Також студенти мають можливість взяти участь у програмі міжнародної студентської мобільності ERASMUS+, завдяки якій можна отримати подвійний диплом від ХНУРЕ та обраного закордонного вишу, співпрацювати зі студентами та викладачами з закордонного вишу в обраному науковому проєкті.

Наукова активність студентів, які приймають участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах та студентських проєктах неодноразово була відзначена нагородами. Наші студенти постійно приймають участь в Міжнародному молодіжному форумі «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ», виступають на Всеукраїнських олімпіадах з напряму інформаційні мережі та телекомунікації, приймають участь у конкурсах та стажуваннях від ІТ-компаній, зокрема є постійними учасниками проектів від компаній EPAM, Lifecell (проект «Jump into life»), Vodafone (проект “Професіонали майбутнього”),Укртелеком (проект «Кращі з Укртелекомом») тощо. 

Дозвілля

Окрім навчання та наукової діяльності наші студенти із задоволенням займаються спортом або приймають участь в студентському житті. Вони активно долучаються до участі або проведення різноманітних заходів та конкурсів, що пропонує студентський клуб та студентський сенат Університету. Танцювальні і вокальні щорічні конкурси – основні студентські заходи позанавчальної діяльності, які підтримує керівництво університету.

Спортивні гуртки різних напрямів дають змогу не лише підтримувати гарну фізичну форму нашіх студентів. Команди студентів та викладачів нашіх спортивних секцій постійно приймають участь у спортивних заходах міста та України.

Працевлаштування

Керівництво кафедри приділяє багато уваги не лише навчанню й розвитку студентів, одне з головних завдань профілюючої кафедри – це працевлаштування майбутніх випускників.  Освітні програми обов’язково включають блоки вибіркових компонент, які спрямовані на вивчення сучасних дисциплін, які надають практичних навичок та вмінь майбутнім фахівцям. Підчас навчання студенти проходять різні види практики та стажування в ІТ-компаніях та на підприємствах галузі телекомунікацій.

Також студенти мають можливості приймати участь у додаткових курсах, стажуванні від сучасних ІТ-компаній з подальшим працевлаштуванням. Серед сучасних ІТ-компаній також набуває практика влаштовувати конкурси з призовим фондом – додаткові стипендії, запрошення до роботи у компанії.

Наші випускники працюють в українських та закордонних великих та маленьких IT-компаніях, бізнес-структурах, банках, у державному секторі та муніципальних підприємствах, у операторів послуг мобільного, фіксованого зв’язку, кабельного, IP та цифрового телебачення, IP-телефонії, у Інтернет-сервіс провайдерів.