Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Омельченко Сергій Васильович

Омельченко Сергій Васильович
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

1985 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХИРЭ) за фахом “Радіотехніка”.

1985 р. – інженер УФНДІ ВТ

1992 р – молодший науковий співробітник ХІРЕ 

1995 р – науковий співробітник ХТУРЕ

2006 р. – асистент ХНУРЕ

2007 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомункацій

2007 р. – доцент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ, зараз доцент кафедри ІМІ


Освітня діяльність

Викладає навчальні дісципліни: Вища математика (спец. розділи), Системи комутації та розподілу інформаціїКорпоративні інформаційні системи,  Основи теорії прийняття рішень,  Основи теорії систем, Прикладні компютерні технології, Технології обробки даних в ІК


Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень – Автоматичне розпізнавання  мовних повідомлень та дикторів у системах зв’язку

Ключові слова: speaker gender recognition; Cauchy distribution; moving average autoregression; voice communication channel; phoneme of speech