Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Монографії

Монографії є наочною частиною результатів науково-дослідної роботи викладачів нашої кафедри за обраними науковими напрямами спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Теоретичні обґрунтування та практичні рішення різноманітних наукових питань в напрямах інфокомунікаційних мереж, радіозв’язку, математичному моделюванні мереж зв’язку, обробки та захисту інформації, кібербезпеки становлять головну тему наукових досліджень викладачів.

Актуальні монографії: