Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Наукові досягнення

До наукових досягнень, окрім винаходів, відкриттів, також відносять видання статей, публікацій, монографій за відповідним напрямом діяльності. В цих публікаціях висвітлюються питання та рішення як теоретичних так і практичних аспектів наукового дослідження. Також вагомою частиною наукових досягнень викладачів є й підготовка майбутніх науковців, а успішний захист ними своїх наукових досліджень є наочним результатом кваліфікакованої підготовки за обраним науковим фахом. За результатами досліджень публікуються статті,  патенти та готуються доповіді на конференції, зокрема, за кордоном.
Опубліковано понад 10 монографій, зокрема:

 • Безрук В.М., Певцов Г.В. Теоретические основы проектирования систем распознавания сигналов для автоматизированного радиоконтроля. –2007.
 • Зеленин А.Н., Костромицкий А.И., Бондарь Д.В. Активные фильтры (Анализ, синтез и проектирование). – 2011.
 • Волощук Ю.И., Горелов Д.Ю. Метеорные потоки и ассоциации, выявленные по результатам многолетних радиолокационных наблюдений метеоров в г. Харькове. –2011.
 • Зеленин А.Н., Костромицкий А.И., Бондарь Д.В. Активные фильтры (анализ, синтез и проектирование). –2011.
 • Valery Bezruk, Alexander Buhanko, Dariya Cheboteryova, Vacheslav Varich.Telecommunications Networks – Current Status and Future Trends. 2012.
 • Чеботарёва Д.В., Безрук ВМ. Многокритериальная оптимизация проектных решений при планировании сотовых сетей мобильной связи. – 2013.
 • Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: Коллективная монография под ред. В.М. Безрука, В.В. Баранника. – 2013.
 • Безрук В.М., Чеботарёва Д.В., Скорик Ю.В. Многокритериальный анализ и выбор средств телекомуникаций. – 2017.
 • Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: Коллективная монография под ред. В.М. Безрука, В.В. Баранника. – 2013.
 • Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба // Коллективная монография под. ред. В.М. Безрука, В.В. Баранника. – 2017.
 • В.В. Баранник, Д.В. Баранник, А.Э. Бекиров. Основы теории структурно-комбинаторного стеганографического кодирования. – 2017.
 • Баранник В.В. Основы теории структурно-комбинаторного стеганографического кодирования: монографія /В.В. Баранник, Д.В. Баранник, А.Э. Бекиров. – 2017.
 • BezrukV., Semenets V., Chebotarova D., Kaliuzhniy N., You Qaing Zheng Zu Optimization and mathematical modeling of communication networks: Monograph, 2-nd edition, revised and supplementtd. – 2019.
 • В. Безрук Многокритериальная оптимизация в  ad hoc сетях. – 2019.
 • Наукоємні технології оптимізації та керування в інфокомунікаційних мережах: Колективна монографія під загальною редакцією В.М. Безрука, Л.С. Глоби, О.Є. Стрижака. – 2019.
 • Тихонов В.А., Безрук В.М. Модели линейного предсказания в статистической радиотехнике –  2020.

Розробка будь-яких технологічних інновацій, серед яких можуть буть прилади, технічні знаряддя, програми для обслуговування, управління технікою чи обробки інформації є також здобутками науковців. Саме патенти, авторські свідоцтва чи авторство винахіду є підтвердженням наукового потенціалу співробітників кафедри.

Викладачі кафедри приймали участь в проектах зі створення конкурентоспроможних пристроїв комп’ютерної телефонії, які впроваджені в диспетчерських пунктах служб зв’язку ряду обласних енергетичних компаній України. В одному з проектів було розроблено автоматичну багатоканальну систему реєстрації мови та автоматичного інформування клієнтів по телефону CALLCenterDTR.

Наукові розробки кафедри в галузі інформаційно-комунікаційних технологій впроваджені в ННЦ «Інститут метрології» при створенні гравіметричної мережі України.

Викладачі та співробітники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, зокрема,  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

             2009р. – Чеботов О.В. (науковий керівник проф. Безрук В.М.),

             2010р. – Буханько О.М. (науковий керівник проф. Безрук В.М.),

            2011р. – Сироветник В.С. (науковий керівник проф. Зеленін А.М.),

            2011р. – Лимаренко П.В. (науковий керівник проф. Зеленін А.М.),

            2011р. – Свид І.В. (науковий керівник проф. Обод І.І.),

            2012р. – Кальченко Д.С. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2012р. – Чеботарьова Д.В. (науковий керівник проф. Безрук В.М.),

            2013р. – Колтун Ю.М.  (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2013р. – Ширяєв А.В.  (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2013р. – Іваненко В.О. (науковий керівник проф. Зеленін А.М.),

            2013р. – Додух О.М.  (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2014р. – Скорик Ю.В. (науковий керівник проф. Безрук В.М.),

            2014р. – Красноруцький А.О. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2014р. – Туренко С.В. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2015р. – Бекіров А.В. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2015р. – Харченко Н.А. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2016р. – Комолов  Д.І. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2016р.– Вовк О.О. (науковий керівник доц. Астраханцев А.А.),

            2017р.- Стасев С.Ю. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2017р.- Тарнополов Р.В. (науковий керівник проф. Безрук В.М).

               2019р. – Іваненко С.А. (науковий керівник проф. Безрук В.М.), 

             2019р. – Медведєв Д.О. (науковий керівник проф. Бараннік В.В.),

            2021р.- Твердохлеб В.А, (науковий керівник проф. Бараннік В.В.).

Також наші викладачі активно працюють над підготовкою майбутніх фахівців та науковців. Вони є керівниками наукових робіт, які отримують нагороди та призові місця на різноманітних студентських заходах, зокрема: 

у Всеукраїнських студентських олімпіадах з напрямку «Телекомунікації»:

Зокрема, призи отримали такі студенти: Ротач Л.І. (гр. ІМЗм-06-3), Лесковец Л.І. (гр. ІМЗм-06-3), Дорожан В.І. (гр. ІМЗм-06-1), Воробйова І.В. (гр. ІМЗм-06-1), Мокряк В.В. (гр. ТК-09-2), Ванеєв Б.О. (гр. ТК-11-1), Ермаков А.С. (гр. ТК-12-1), Гусак М.В. (ТК-14-1), Фісенко В.В. (ТК-13-1), Воробйова В.М. (ТК-13-2).

Студенти приймають участь і стають призерами конкурсу студентських наукових робіт, що проводиться під патронатом В. Пінчука, з отриманням додаткової іменної стипендії. Зокрема, призерами стали такі студенти: Пономаренко Г.Е. (гр. ТК-09-2), Дьомін А.Н. (гр. ІМЗ-10-1), Русаков Д.В. (гр. ТК-11-2), Халькоген К.В. (гр. ІМЗм-13-1).

Команди наших студентів готують наукові проекти на актуальну тематику під керівництвом викладачів, з якими приймають участь у Всеукраїнському конкурсі «Професіонали майбутнього», що проводить компанія Vodafone. Зокрема, нагородами відзначені такі команди студентів:

 • Ванеєв Б.О. (гр. ТК-11-1), Корякін Д.С. (гр. ТК-11-2), Соседко М.О. (гр. ІМЗм-15-1), Супрун Ю.О. (гр. ІМЗм-15-1), Усенко О.В. (гр. ІМЗм-15-1) – (науковий керівник – доц. Ширяєв А.В.);
 • Морковін Е.О. (гр. ТК-12-1), Морковін О.О. (гр. ТК-12-1), Заворотна М.Г. (гр. ТК-12-1), Ткач О.Д. (гр. ТК-12-1) – (науковий керівник – доц. Костромицький А.І)