Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Безрук Валерій Михайлович

Безрук Валерій Михайлович
Завідувач кафедри Інформаційно-мережної інженерії, професор, доктор технічних наук

Освіта та кар’єра

1973 р. – закінчив з відзнакою Харківский інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».

З 1973 р. до 1975 р. – працював інженером у ЦКБ «Протон».

1981 р. – почав працювати асистентом кафедри “Багатоканальнного зв’язку”.

1984 р. – захистив кандидатську дисертацію.

2004 р. – захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Радіотехнічні та телевізійні системи».

З 2006 року працює професором кафедри «Мережі звʼязку».

З 2009 року після обрання за конкурсом  працює завідувачем кафедри «Мережі звʼязку», зараз завідувач кафедри ІМІ.


Освітня діяльність

Проводить лекційні заняття з навчальних дисциплін: Основи інформаційно-комунікаційних технологій, Автоматизація проектування мереж звʼязку.


Наукова діяльність

Є членом оргкомітетів 2 міжнародних наукових конференцій та членом редколегій науково-технічних журналів «Радіотехніка», «Проблеми телекомунікацій», «Радіоелектроніка та управління», Східноєвропейський журнал передових технологій“.

Протягом багатьох років є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Д 64.052.03.

Є дійсним членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України за напрямом електротехніки, енергетики, електроніки та радіотехніки.

З 2017 року є членом науково-методичної підкомісії Науково-методичної ради МОН України за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Підготував до успішного захисту кандидатських дисертацій понад 5 аспирантів.

Основні напрями наукових досліджень – Розпізнавання випадкових сигналів для розв’язання різних прикладних задач, зокрема в галузях радіолокації, автоматизованого радіоконтролю, технічної та медичної діагностики; Моделювання та багатокритеріальна оптимізація систем та мереж зв’язку.

Ключові слова: unknown signal; мeteorological оbject;Pareto-optimization; multicriteria optimization; selection criteria

 


Громадська діяльність

Приймав участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Є   академіком  міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Міжнародна діяльність

З 2016 року є координатором міжнародної програми мобільності «Еразмус+».