Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Науково-дослідна робота

 Одна з основних складових освітньої діяльності  є науково-дослідна робота. Саме завдяки їй впроваджуються новітні технології у навчання, вдосконалюються освітні програми та, найважливіше, визначається технічний прогрес в заданій галузі науки.  Основний напрямок наукових досліджень кафедри – “Інфокомунікаційні технології та мережі”  – цей напрям є дуже містким і наші викладачі обрали для себе свій напрямок, що включають такі складові: 

 1. дослідження і розвиток методів підвищення ефективності, завадостійкості та інформаційної безпеки інфокомунікаційних технологій;
 2. дослідження і розвиток методів моделювання та багатокритеріальної оптимізації при проектуванні і плануванні інформаційних мереж зв’язку;
 3. дослідження методів модуляції кодування, спектрального аналізу і обробки сигналів в системах зв’язку;
 4. дослідження методів розподілу інформації та управління в мультисервісних мережах;
 5. дослідження стеганографічних методів захисту інформації в мережах зв’язку;
 6. дослідження методів ефективного стиснення і обробки зображень в мережах зв’язку;
 7. дослідження методів і способів створення сенсорних мереж;
 8. дослідження програмно-апаратних засобів багатоканальних систем автоматичного інформування в стаціонарних і мобільних мережах;
 9. дослідження інформаційних технологій ідентифікації і розпізнавання дикторів в інформаційних мережах;
 10. дослідження інформаційних технологій автоматизованого розпізнавання сигналів в задачах зв’язку, радіолокації і медичної діагностики;
 11. дослідження інфокомунікаційних технологій стеження з аутентифікацією на основі систем GPS і мереж мобільного зв’язку.

Вони регулярно і активно беруть участь в додаткових освітніх курсах практичного характеру від провідних телекомунікаційних компаній, відкритих тренінгах, семінарах, конференціях наукового і освітніх рівнів. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, наукових студентських конференціях, залучення студентів до науково-дослідної роботи за напрямками кафедри є невід’ємною частиною освітньої та наукової діяльності викладачів. Публікації наукових, освітніх і методичних матеріалів, захисту дисертаційних робіт, участь у стажуваннях та проведенні лекцій в зарубіжних університетах, участь в наукових конференціях і семінарах, розробка інноваційних методик освіти, впровадження науково-технічних розробок в технологічні та інженерні рішення в сфері телекомунікацій і мережних технологій є гідними результатами роботи викладачів у розвитку наукових напрямків кафедри.

Конференції

Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи є оформлення результатів дослідів, що  складають основу статей і доповідей на наукових конференціях, різноманітних авторських робіт, зокрема, кваліфікаційні роботи різних ступенів освіти, диссертації, монографії та посібники. 

Найчастіше саме виступи, доклади або тези на конференціях є найшвидшим способом повідомити про наукові дослідження. Перевірити актуальні конференції, що відбудуться найближчим часом за кордоном та в Україні можна за посиланнями. Для оформлення таких робіт видавництва та організаційні комітети оголошують вимоги для відповідного оформлення друкованних або електронних матеріалів, що найчастіше вказані на відповідних сторінках організаційного комітету чи видавництва.

 

Публікації

Одним з головних крітеріїв, за яким оцінюють опубліковані матеріали є  h-індекс, або індекс Гірша — показник впливовості науковця, колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, заснований на кількості публікацій та їх цитуваннях. Одна з найпливовіших  бібліографічних і реферативних баз даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях є Scopus. Отже публікації у журналах цієї бази та участь журналів у ній є вельми важливими вимогами до наукової діяльності будь-якого науковця чи викладача. Переглянути актуальний список журналів, що входять у Scopus.