Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Абітурієнту

Абітурієнту

Кафедра «Інформаційно-мережна інженерія»

здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD) в рамках
спеціальності  
172 Електронні комунікації та радіотехніка

Електронні комунікації  наразі є найефективнішими та найкомфортнішими. Зазвичай під електронними комунікаціями розуміють цифровий зв’язок, тобто зв’язок через інтернет, електронну пошту, месенджери та соцмережі. До них також відносять засоби та прилади комунікацій, безпосередньо технології, завдяки яким створюється та підтримується зв’язок.

Отже, завдяки цифровому зв’язку можливо, майже в один клік, отримати консультацію лікаря, перевести чи отримати гроші, надіслати документи або фотографії рідним, близьким або вчителям, замовити піцу, подивитися цікавий фільм та поспілкуватися з друзями.

аспіранти про освітню програму

Про можливості навчання розповідають
наші аспіранти Андрій Пономарьов
та Дмитро Котов

 

Але це неповний список того, що можна робити завдяки електронним комунікаціям.

Наразі володіння знаннями про електронні комунікації, а саме проектування та автоматизація роботи інфокомунікаційних мереж, мережний захист інформації, інтернет-технології, розробка та вдосконалення комунікаційних пристроїв, мобільних додатків, різноманітного програмного забезпечення для мережного та комунікаційного обладнання, а також  знання із зберігання, передачі, захисту інформації є затребуваними у всіх сферах людського життя: освіта, медицина, побутові послуги, торгівля, оборонні проекти, промисловість та банківські послуги, логістика та дизайн, системи «Розумного будинку», хмарні технології та Інтернет речей.

Освітня програма «Інформаійно-мережна інженерія» спрямована саме на надання сучасних знань в галузи технологій передавання інформації, насамперед в інтернет-середовищі, на основі створення електронних комунікаційних систем та мереж з використанням дротових, волоконно-оптичних та бездротових каналів зв’язку.

Випускова кафедра

Кафедра інформаційно-мережної інженерії, до складу якої на даний час входять 5 професорів і 16 кандидатів наук, має багаторічний досвід міжнародного співробітництва з європейськими університетами та спільного виконання проектів, спрямованих на забезпечення якості освіти, підготовку студентів на міжнародному рівні.

Детальніше про наших викладачів,  про наукові напрями, про наші досягення та студентську активність.

Абітурієнту

Наш викладач Андрій Костромицький
про можливості для студентів під час
навчання за освітньою програмою ІМІ

Кваліфікаційні рівні освіти

Навчання на кафедрі ІМІ здійснюється за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями та третім (доктор філософії  (PhD) рівнями освіти. Кожна освітня програма має повне ресурсне забеспечення згідно вимогам Закону України “Про вищу освіту”.

Кафедра ІМІ здійснює підготовку за наступними рівнями освіти:

Щороку проводяться перегляди освітніх програм. За їх результатами, які проводять проектні группи забезпечення на базі відповідних нормативних документів, опитуванні стекголдерів, вимог сучасного ринку праці та відділами ліцензування та акредитації освітніх програм, проводяться оновлення, затвердження на наступний рік  або відкриття/закриття освітніх програм.

Форма  та строки навчання

Навчання студентів проводиться за денною, заочною та заочно-дистанційною формою навчання.
Набір студентів здійснюється за держзамовленням (бюджет) та на контрактній основі відповідно до щорічних
Правил прийому.

Строки навчання за денною формою для бакалаврів – 3 роки 10 місяців; магістрів за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці; магістрів за освітньо-науковою програмою -1 рік 9 місяців.

Абітурієнту

Наші партнери медіа-проекту #KharkovGo
розповідають про освітню програму ІМІ

Строки навчання за заочною та заочно-дистанційною формою для бакалаврів – 4 роки 10 місяців: для магістрів за освітньо-професійною програмою -1 рік 5 місяців, а освітньо-науковою програмою – 1рік та 9 місяців.

Сертифікати НМТ

Для навчання за освітньою програмою “Інформаційно-мережна інженерія” для першого (бакалавра) ступеню освіти необхідно мати результати НМТ з української мови і математики – обов’язкових предметів, іноземної мови/фізики або іншого предмета на вибір та Мотиваційний лист згідно з щорічними Правилами прийому.

Для навчання за освітніми програмами кафедри ІМІ для другого (магістра) ступеню освіти необхідні результати ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування (тест з навчальної компетентності)) з  та результати ЄВІ (єдиний вступний іспит (тест з іноземної мови)) та Мотиваційний лист згідно з з щорічними Правилами прийому.

Підготуватися до успішного складання НМТ можна у підготовчому відділенні ХНУРЕ. Підготовчі курси з поглибленного вивчення математики, фізики, інформатики та української мови і літератури – предметів, які є обов’язковими для вступу за нашими освітніми програмами (фізика є одним з необхідних предметів НМТ для вступу. Вибір третього необхідного предмету НМТ є вільним відповідно до щорічних Правил прийому). 

На першому і другому курсі навчання студенти  також вивчають поглиблені курси з математики, фізики, іноземної мови, які включені до базового рівня освіти. Впродовж всього навчання здійснюється фізична підготовка за різними напрямами. Навчання за профільними дисиплінами проводиться у мультимедійних аудиторіях та оснащених сучасним обладнанням лабораторіях. До речі, більше 70% дисциплін спрямовані на отримання практичних навиків майбутніми випускниками.

Абітурієнту

Наші партнери від компанії lifecell розповідають
про навчання за освітньою програмою
“Інформаційно-мережна інженерія”

Під час навчання за освітньою програмою “Інформаційно-мережна інженерія” студенти мають змогу прийняти участь у міжнародній програмі студентської мобільності “Еразмус+”. Завдяки їй студенти проходять навчання в обраних европейських вишах з подальшим отриманням подвійного диплому – від ХНУРЕ та обраного вишу.
Викладачі кафедри разом зі студентами активно беруть участь у різноманітних наукових заходах: наукові конференції, конкурси за фахом, відкриті лекції, семінари, стажування від провідних ІТ-компаній у галузі телекомунікацій.

Підчас навчання студенти мають можливість пройти навчання на військовій кафедрі (в Харківському університеті повітряних сил, на факультеті військової підготовки НТУ «ХПІ» та в Академії внутрішніх військ МВС України). Військова підготовка здійснюється за контрактом паралельно із програмою бакалавра.

Абітурієнту

Наші студент Богдан Кутя розповідає про навчання за освітньою програмою ІМІ

За потреби студентам надається гуртожиток. Також працюють їдальні, кав’ярні, студентські гуртки та клуб, спортивні секції, бібліотека з доступом до Інтернет.

Працевлаштування випускників

Наші фахівці серед назатребуваних на ринку праці, адже допоки існує зв’язок  – вони будуть завжди у попиті, тобто цей напрям є перспективним та актуальним у будь-які часи. Вони працюють в українських та закордонних великих та маленьких IT-компаніях, бізнес-структурах, банках, у державному секторі та муніципальних підприємствах, у операторів послуг мобільного, фіксованого зв’язку, кабельного,
IP- та цифрового телебачення, IP-телефонії, у Інтернет-сервіс провайдерів
.

Абітурієнту

Запрошення від нашого випускника
до вступу в ХНУРЕ

Найзатребувані та популярні професії наших випускників за освітньою програмою “Інформаційно-мережна інженерія” тут.

Ось далеко не повний перелік компаній, де працюють наші випускники: Samsung, Lifecell, Huawei, Ericsson, Укртелеком, NetCracker, Ciklum, Інтертелеком, Triolan, Датагруп, Макснет, PEOPLEnet, Іскрател -Україна, Рівас, IP COM, Київстар, GlobalLogic, SmartON та інші.

 

 

 

 

Цікаві матеріали про освітню програму “Інформаційно-мережна інженерія”

 

Наші студенти Вадим Тищенко та Богдан Кутя розповідають про навчання за освітньою програмою ІМІ

Додаткове навчання  у міжнародній компанії “ЕРАМ”

NURE TV.  Спеціальність 172 – Освітня програма Інформаційно-мережна інженерія

Інфографіка ключових поширених питань про освітню програму ІМІ – 2021

Зустріч зі студентами, викладачами та випускниками кафедри ІМІ

#адмінпідкаже . 172 – Освітня програма ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖНА ІНЖЕНЕРІЯ