Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Абітурієнту

Абітурієнту

   

   Кафедра «Інформаційно-мережна інженерія»

    здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD)
в рамках спеціальності

172 Телекомунікації та радіотехніка.

 

Телекомунікації та Інтернет-технології складають один із найважливіших напрямів ІТ-сфери, що стрімко розвивається. Революційні зміни, які відбуваються в нашому житті, бізнесі, соціальній та промисловій інфраструктурі, пов’язані саме з телекомунікаціями та мережними технологіями. Вже зараз стрімко входять до буденного життя такі новітні технології як Інтернет речей, Інтернет-телебачення, мобільний зв’язок покоління 5G, тощо. Щорічне зростання на 25% сектору інформаційно-комунікаційних технологій та телекомунікацій суттєво перевищує показники росту кращих економік світу, а світові ІТ-бренди в галузі телекомунікацій стали найвдалішими бізнес-проектами останніх десятиліть. Телекомунікації та радіотехніка – це сукупність методів та пристроїв, спрямованих на забезпечення користувачам необхідної якості телекомунікаційних послуг у галузі зв’язку. Узагальненим об’єктом діяльності є технології створення та функціонування пристроїв телекомунікації та радіотехніки. Основними галузями телекомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв’язок, мережі передачі даних, супутникові системи зв’язку, цифрове  телебачення, телефонний зв’язок, електронний банкінг.

Особливістю підготовки є надання надсучасних знань в галузи технологій передавання інформації, насамперед в інтернет-середовищі, на основі створення телекомунікаційних систем та мереж з використанням дротових, волоконно-оптичних та бездротових каналів зв’язку, з урахуванням вимог сумісності інформаційних та транспортних протоколів, а також вимог безпеки.

Випускова кафедра

Кафедра інформаційно-мережної інженерії, до складу якої на даний час входять 5 професорів і 16 кандидатів наук, має багаторічний досвід міжнародного співробітництва з європейськими університетами та спільного виконання проектів, спрямованих на забезпечення якості освіти, підготовку студентів на міжнародному рівні.
Детальніше про наших викладачів,  про наукові напрями, про наші досягення та студентську активність.

Викладачі кафедри разом зі студентами активно беруть участь у різноманітних наукових заходах, таких як наукові конференції, конкурси за фахом, відкриті лекції, семінари, стажування від провідних ІТ-компаній у галузі телекомунікацій.

Кваліфікаційні рівні освіти

Навчання на кафедрі ІМІ здійснюється за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями та третім (доктор філософії  (PhD) рівнями освіти. Кожна освітня програма має повне ресурсне забеспечення згідно вимогам Закону України “Про вищу освіту”. Кафедра ІМІ здійснює підготовку за наступними рівнями освіти:

Щороку проводяться перегляди освітніх програм. За результатами таких переглядів, які проводять проектні группи забезпечення на базі відповідних нормативних документів, опитуванні стекголдерів, вимог сучасного ринку праці та відділами ліцензування та акредитації освітніх програм, проводяться оновлення, затвердження на наступний рік  або відкриття/закриття освітніх програм.

Форма навчання

Навчання студентів проводиться за денною, заочною та заочно-дистанційною формою навчання.  Набір студентів здійснюється за держзамовленням (бюджет) та на контрактній основі відповідно до щорічних Правил прийому.

Строки навчання за денною формою для бакалаврів – 3 роки 10 місяців; магістрів за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці; магістрів за освітньо-науковою програмою -1 рік 9 місяців.

Строки навчання за заочною та заочно-дистанційною формою для бакалаврів – 4 роки 10 місяців: для магістрів за освітньо-професійною програмою -1 рік 5 місяців, а освітньо-науковою програмою – 1рік та 9 місяців.

Підчас навчання студенти мають можливість пройти навчання на військовій кафедрі (в Харківському університеті повітряних сил, на факультеті військової підготовки НТУ «ХПІ» та в Академії внутрішніх військ МВС України). Військова підготовка здійснюється за контрактом паралельно із програмою бакалавра.

Під час навчання за освітньою програмою “Інформаційно-мережна інженерія” студенти мають змогу прийняти участь у міжнародній програмі студентської мобільності “Еразмус+”. Завдяки їй студенти проходять навчання в обраних европейських вишах з подальшим отриманням подвійного диплому – від ХНУРЕ та обраного вишу. 

На першому і другому курсі навчання студенти  також вивчають поглиблені курси з математики, фізики, іноземної мови, які включені до базового рівня освіти. Впродовж всього навчання здійснюється фізична підготовка за різними напрямами. Навчання за профільними дисиплінами проводиться у мультимедійних аудиторіях та оснащених сучасним обладнанням лабораторіях. До речі, більше 70% дисциплін спрямовані на отримання практичних навиків майбутніми випускниками.

За потреби студентам надається гуртожиток. Також працюють їдальні, кав’ярні, студентські гуртки та клуб, спортивні секції, бібліотека з доступом до Інтернет.

Сертифікати ЗНО

Для навчання за освітніми програмами кафедри ІМІ необхідно мати сертифікати ЗНО з української мови, математики, фізики чи іноземної мови згідно з щорічними Правилами прийому.

Підготуватися до успішного складання ЗНО можна у підготовчому відділенні ХНУРЕ. Підготовчі курси з поглибленного вивчення математики, фізики, інформатики та української мови і літератури – предметів, які є обов’язковими для вступу за нашими освітніми програмами (фізика є одним з головних предметів ЗНО, який може бути замінено на інший згідно щорічних Правил прийому). 

Працевлаштування випускників

Наші випускники працюють в українських та закордонних великих та маленьких IT-компаніях, бізнес-структурах, банках, у державному секторі та муніципальних підприємствах, у операторів послуг мобільного, фіксованого зв’язку, кабельного, IP та цифрового телебачення, IP-телефонії, у Інтернет-сервіс провайдерів. Найзатребувані та популярні професії наших випускників за освітньою програмою “Інформаційно-мережна інженерія” тут.

Ось далеко не повний перелік компаній, де працюють наші випускники: Samsung, Lifecell, Huawei, Ericsson, Укртелеком, NetCracker, Ciklum, Інтертелеком, Triolan, Датагруп, Макснет, PEOPLEnet, Іскрател -Україна, Рівас, IP COM, Київстар, GlobalLogic, SmartON та інші.

Цікаві матеріали про освітню програму “Інформаційно-мережна інженерія”