Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Методична література

Методична література є вагомою і основною частиною науково-методичного забезпечення навчального процесу. До уваги студентів та аспирантів наукова бібліотека  ХНУРЕ, в якій зібрано не лише науково-методична література за напрямом кафедри, але й комплекси методичного забеспечення дисциплін з конспектами чи слайд-лекціями, методичними вказівками до виконання різних видів робіт; науковометричні рейтинги, збірники статей та доповідей, журнали за напрямом.

Викладацький склад кафедри постійно працює над оновленням методичного забеспечення навчального процесу та віповідністю сучасним тенденціям. Результатами такої роботи стають навчальні посібники, методичні вказівки, курси з дистанційної освіти тощо.  В останні роки викладачами кафедри підготовлено цілий ряд навчальних посібників, у яких викладено сучасні матеріали для підготовки спеціалістів у галузі інфокомунікацій, зокрема:

  1. Активні фільтри (аналіз, синтез и проектування). (автори А.М. Зеленін, А.І. Костромицький, Д.В. Бондар)
  2.  Аналіз та проектування активних фільтрів на операційних підсилювачах. (автори Зеленін А.М., Костромицький А.І., Бондар Д.В.)
  3.  База даних. (автор Малінін О.П.)
  4. Інформаційні мережі зв’язку. Ч.1. Математичні основи інформаційних мереж зв’язку. (автори Безрук В.М., Бідний Ю.М., Омельченко А.В.)
  5.  Інформаційні мережі зв’язку. Ч.2. Телекомунікаційні технології стаціонарних мереж зв’язку. (автори Безрук В.М., Бідний Ю.М., Колтун Ю.М., Астраханцев А.А., Свид І.В., Ширяєв А.В., Харченко Н.А.)
  6. Інформаційні мережі зв’язку. Ч.3. Мережі мобільного зв’язку. (автори Безрук В.М., Ємельянов В.В., Кривенко С.А.)
  7.  Інформаційні мережі зв’язку. Ч.4. Технології надання інформаційних послуг. (автори Безрук В.М,. Корольов В.М, Золотарьов В.А, Боцман П.Д., Костромицький А.І, Астраханцев А.А, Капуста С.О.)
  8. Маршрутизація в мережах зв’язку. (автори Астраханцев А.А.,  В.М. Безрук)
  9. «Мережі стільникового зв’язку» (автор Ємельянов В.В.)
  10.  Методологія та метрологічне забезпечення наукових досліджень. (автор Волощук Ю.І.)
  11.  Нейронні технології в телекомунікаціях і системах управління. (автори Безрук В.М., Свид І.В., Корсун І.В.)
  12.  Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку. (автори Безрук В.М., Буханько О.М., Чеботарьова Д.В.)
  13. «Основи розподілу інформації» (автор Омельченко А.В.)
  14.  Основи схемотехніки Ч.1. (автори Зеленін А.М., Костромицький А.І., Бондар Д.В.)
  15. «Пейджинговий зв’язок» (автор Ємельянов В.В.)
  16.  Системи мобільного зв’язку. Частина 2. Радіопередавальні та радіоприймальні пристрої. (автор Ємельянов В.В.)
  17.  Системи мобільного зв’язку. Частина1. Поширення радіохвиль та антени (автор Ємельянов В.В.)
  18. Системи стільникового рухомого радіозв’язку. (автори В.В. Ємельянов, І.В. Свид) 
  19. «Транкінговий радіозв’язок» (автор Ємельянов В.В.)
  20. “Математичні моделі мереж зв’язку” (автор  Пустовойтов П.Є.)
  21. “Інформаційно-мережні технології в системах управління “Розумний будинок” (автор Власова В.О.)
  22. “Сучасні програмні засоби оптимізації та моделювання інфокомунікаційних мереж” (автор  Пустовойтов П.Є.)
  23. “Інфокомунікаційні мережі та технології” (автори Колтун Ю.М., Скорик Ю.В.)