Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Пустовойтов Павло Євгенович

Пустовойтов Павло Євгенович
Професор кафедри інформаційно-мережної інженерії (за сумісництвом), доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

У 2001 році закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет Інформатики та управління за спеціальністю «Економічна кібернетика».

 З 2004 року кандидат технічних наук  за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

 з 2006 року –  став доцентом кафедри систем інформації НТУ “ХПІ”

2015 – Доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

2017 г. – професор кафедри ІМІ за сумісництвом


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: Сучасні програмні засоби моделювання систем, Математичні моделі мереж зв’язку


Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень – Математичні моделі інформаційно-комунікаційних мереж

Ключові слова: decomposition of a compound streamcomputer networks; мinimax criteria