Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Про нас

Із бурхливим розвитком телекомунікацій у сучасному світі, суспільство невпинно рухається до ускладнення взаємозв’язків між різноманітними ланками виробництва, збільшенню інформаційних потоків у технічній, науковій, політичний, культурній, побутовій та інших сферах суспільної діяльності. Вочевидь, що сьогодні жоден процес у житті сучасного суспільства не може проходити без обміну інформацією. Для її своєчасної передачі і використовуються різні засоби та системи зв’язку.

Кафедра «Інформаційно-мережна інженерія» є провідною саме в цьому напрямі телекомунікацій.

Кафедра ІМІ проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка, за освітніми програмами «Інформаційно-мережна інженерія» за денною формою навчання (на держбюджетній і контрактній основі) та за заочною формою навчання. При цьому використовуються сучасні методи навчання, зокрема, з використанням слайд-лекцій, електронних підручників, дистанційної форми навчання, комп’ютерного тестування.

Ці освітні програми спрямовані на вивчення розподілених інформаційних, обчислювальних ресурсів та програмно-технічних засобів, об’єднаних в єдину мережну структуру, що виконує функції збору, зберігання, обробки, захисту, розподілу та передачі інформації користувачам з гарантованою якістю надання інформаційно-комунікаційних послуг. Напрям освітніх програм спрямований на поглиблене опанування теоретичних основ та отримання практичних навиків побудови та адміністрування інформаційно-комунікаційних мереж різного функціонального призначення. В  процесі навчання студенти  також отримують глибоку підготовку як в питаннях електроніки, схемотехніки, програмування, так і в області теорії інформації та кодування, захисту даних, методів розробки та експлуатації систем передачі інформації.

У навчальному процесі кафедри задіяні сучасні навчальні лабораторії, зокрема, інформаційно-комунікаційних мереж, апаратно-програмних засобів мобільного зв’язку, Internet технологій та веб-програмування, ланцюгів, сигналів і схемотехніки. Заняття проходять, зокрема, в спеціалізованих лабораторіях кафедри, які оснащені сучасним обладнанням (від компаній Ericsson, Cisco, D-Link, Samsung, Altera MAX, Watson, SunSet, Texas Instruments та ін.) та потужними комп’ютерами зі стандартним та спеціалізованим програмним забезпеченням.

Кращі наші випускники отримують подвійні дипломи нашого університету та інших закордонних університетів, зокрема, Варшавської політехніки, технічних університетів м. Вільдау (Німеччина) та м. Ліль (Франція). У рамках міжнародної програми «Erasmus+» наші магістри направляються на навчання до Технічного університету Пардубіце (Чехія).

Випускники працюють інженерами у фірмах і організаціях, що надають послуги телефонного зв’язку та мобільного зв’язку (Укртелеком, U’tel, Київстар, Vodafone, lifecell, Internet-провайдери: Триолан, Макснет); системними адміністраторами, що забезпечують роботу локальних і корпоративних інформаційних мереж; адміністраторами баз даних банківських установ, виробничих і торгівельних компаній, органів державного управління та силових структур; а також проектувальниками у компаніях по плануванню та розробці інформаційних мереж зв’язку різного призначення.