Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Рапін Володимир Васильович

Рапін Володимир Васильович
Професор кафедри інформаційно-мережної інженерії, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1972 – закінчив з відзнакою Харківського політехнічного інститут за фахом “Радіотехніка”.
1972 – 1978  – працював в Харківському політехнічному інституті інженером, надалі ст. інженером.
1978 – 1986 – став завідувачем науково дослідницькою групою, заступником завідувача лабораторією Інституту проблем машинобудування АН УРСР.
З 1986 року старший науковий співробітник Української інженерно-педагогічної академії.
1991 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 – “Радіотехнічні та телевізійні системи і пристрої.

2004 – доцент кафедри радіоелектроніки та комп’ютерних систем Української інженерно- педагогічної академії.
2014 року – захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 –  “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації”.
З 2018 року – працює професором кафедри інформаційно – мережної інженерії.

Навчальна діяльність

Викладає навчальні дисципліну: Основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ

Наукова діяльність

Основні напрямки наукових досліджень – Нелінійні явища в радіотехнічних пристроях і системах; Апаратно-програмні засоби забезпечення завадостійкості, прихованості та живучості систем зв’язку.

Ключові слова: Approximation; Nonlinear feedback; Injection locked oscillators ; LC oscillator; synchronization