Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Омельченко Анатолій Васильович

Омельченко Анатолій Васильович
Доцент кафедри інформаційно-мережної інженерії, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка».

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.04 – радіолокація і радіонавігація.

У 1999 р. отримав звання доцента кафедри мереж зв’язку.

З 2017 р. доцент кафедри ІМІ.


Освітня діяльність

Проводить лекційні заняття з навчальних дисциплін: Системи комутації і розподілу інформації, Основи теорії прийняття рішень


Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень – Методи обробки сигналів і розподілу інформації у мережах  зв’язку

Ключові слова:  Symmetrical measurementsstego-data; autoregressive shaper; polynomial regression coefficients estimation