Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Публікації

Публікації – це статті в наукових журналах, тези доповідей на конференціях або монографії та посібники з науково-освітнього напряму кафедри. Вони є невід’ємною частиною науково-дослідної роботи є видання публікацій за тематикою або за результатами роботи. . В останні роки викладачами кафедри підготовлено цілий ряд публікацій, у яких викладено сучасні матеріали для підготовки фахівців у галузі інфокомунікацій, зокрема: