Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Освітня робота

 Освітня робота є ключовим аспектом діяльності кафедри ІМІ. Кафедра”Інформаційно-мережна інженерія” знаходиться в складі факультету «Інфокомунікації» і забезпечує підготовку студентів за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка. В даний час на кафедрі працюють 7 професорів і 13 кандидатів наук. Викладачі кафедри мають високу кваліфікацію,  багаторічний досвід міжнародного співробітництва з європейськими університетами та спільного виконання проектів, спрямованих на забезпечення якості освіти, підготовку студентів на міжнародному рівні.

Для проведення лекційних занять використовують також слайд-лекції та презентації, для проведення практичних та лабораторних занять використовують матеріально-технічну базу навчальних лабораторій, які за останній час поповнилися різноманітними сучасними пристроями. На кафедрі створена мультимедійна мережа із залученням сучасного програмно-апаратного обладнання телекомунікаційного профілю, де студенти мають можливість вивчати сучасні мережеві технології та телекомунікаційні пристрої.

Оснащення та створення нових навчальних лабораторій

В даний час на кафедрі функціонують 5 обладнаних навчальних лабораторій. Також на кафедрі є портативне обладнання для проведення декількох циклів лабораторних робіт, яке надано компаніями ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» і «Укртелеком».

Устаткування лабораторій дозволяє проводити як окремі роботи, так і повні цикли лабораторних робіт, які охоплюють практичну підготовку за всіма дисциплінами, базовими та вибірковими. Лабораторне обладнання також використовується для наукових експериментів в ході проведення науково-дослідної роботи студентів.

Концепція розвитку лабораторій передбачає поєднання в навчальному процесі натурного і комп’ютерного моделювання, проведення практичних і лабораторних робіт за різними методиками, в тому числі фронтальним, дослідницьким і репродуктивним методами, дослідження режимів роботи обладнання, вивчення основних характеристик як найпростіших ланцюгів, так і складних хмарних мережних архітектур. Методологія лабораторного практикуму в поєднанні з комплектацією обладнання дозволяють організувати лабораторні та практичні роботи таким чином, щоб студенти могли отримати практичні навички роботи з чинним сучасним обладнанням, розглянути моделі створюваних мереж і методи їх управління, закріпити отримані теоретичні знання.

Устаткування лабораторій представлено сучасними зразками вітчизняного та зарубіжного виробництва. Ericsson, Cisco, Siemens AG, Samsung, Rohde & Schwarz, Watson Telecom, D-Link, Intel, Altera, Nokia, ZyXel, TP-Link, Ericsson – цими відомими зарубіжними компаніями в даний час представлена ​​велика частина обладнання лабораторій. Устаткування вітчизняних виробників представлено такими підприємствами як ХПСЗ ім. Т.Г. Шевченко, ТОВ НВФ «Харків-Прилад», завод «Еталон» м. Київ.

Технічне оснащення лабораторій дозволяє не тільки проводити існуючі лабораторні та практичні заняття, а й створювати нові. Постійна співпраця з компаніями – роботодавцями дозволяє оснащувати кафедральні лабораторії новим сучасним обладнанням. Розширення бази теоретичної підготовки, удосконалення методів і процесів навчання, оновлення матеріально-технічної бази лабораторії, еволюція ІТ-технологій, компактність і спеціалізація устаткування сприяють створенню нових освітніх програм, нових циклів практичних і лабораторних занять, підвищенню якості і збільшення числа отриманих практичних навичок.

На кафедрі створені такі навчальні спеціалізовані лабораторії: мереж доступу на базі технології PON; апаратних і програмних засобів мобільного зв’язку; навчальна лабораторія “Макснет”; інфокомунікацій на основі Internet; електричних ланцюгів, сигналів і схемотехніки.