Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Сучасні програмні засоби оптимізації та моделювання інфокомунікаційних мереж

Сучасні програмні засоби оптимізації та моделювання інфокомунікаційних мереж 

П.Є. Пустовойтов

У навчальному посібнику подано програмний комплекс OMNeT++, який дозволяє моделювати мережі і процеси в них. у посібнику розглядаються основні структурні елементи моделей в OMNeT++: прості й складні модулі,  канали зв’язку, мережі тощо. Докладно описано приклади програм та моделей мереж.

Призначено для студентів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

2019