Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Нейронні технології в телекомунікаціях і системах управління

Нейронні технології в телекомунікаціях і системах управлінняВ.М. Безрук, І.В. Свид, І.В. Корсун

 

У навчальному посібнику викладено основи теорії штучних нейронних мереж, принципи побудови мереж управління на базі технології TMN, методи прийняття оптимальних рішень при проектуванні й управлінні мережею зв’язку із застосуванням методів векторної оптимізації. Розглянуто загальні питання застосування штучних нейронних мереж у системах управління та зв’язку, а також переваги застосування нейроінформаційних технологій при розв’язанні традиційних і нетрадиційних задач управління телекомунікаціями.