Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Маршрутизація в мережах зв’язку

изображение книги

А.А. Астраханцев, В.М. Безрук

 

Навчальний посібник містить узагальнений і систематизований матеріал щодо алгоритмів і протоколів маршрутизації у різних типах проводових і безпроводових мереж зв’язку.
«Наукоємні технології оптимізації та керування в інфокомунікаційних мережах»
В монографії викладені сучасні результати досліджень ряду авторів з наукоємних технологій оптимізації та управління в інфокомунікаційних мережах. Розглядаються деякі особливості методів багатокритеріальної оптимізації систем з урахуванням сукупності показників якості. Наводяться приклади вирішення оптимізаційних задач, що ілюструють практичні особливості використання розглянутих методів при багатокритеріальному виборі оптимальних проектних варіантів для різних типів засобів зв’язку. Розглядаються особливості та результати вирішення задач управління при передачі та обробці інформації для різних типів інофкомунікаційних мереж.