Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Інфокомунікаційні мережі та технології

Інфокомунікаційні мережі та технології 

Колтун Ю.М., Скорик Ю.В.

Посібник складається з шести розділів, у яких розкриваються наступні теми: концептуальні та архітектурні принципи побудови мереж наступного покоління, протоколи та технології транспортної платформи NGN, конвергентні сервісні платформи NGN, базові моделі систем керування сучасних мереж зв’язку, технології інжиніринку трафіку, забезпечення якості обслуговування в інфокомунікаціях. ці теми за своїм змістом повністю відповідають сучасним дисциплінам підготовки магістрів за спеціальністю  172 Телекомунікації та радіотехніка.

2019