Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Наукоємні технології оптимізації та керування в інфокомунікаційних мережах

Наукоємні технології оптимізації та керування в інфокомунікаційних мережах

Наукоємні технології оптимізації та керування в інфокомунікаційних мережах. Монографія.

Під загальною редакцією В.М. Безрука, Л.С. Глоби, О.Є. Стрижака

 

В монографії викладені сучасні результати досліджень ряду авторів з наукоємних технологій оптимізації та управління в інфокомунікаційних мережах. Розглядаються деякі особливості методів багатокритеріальної оптимізації систем з урахуванням сукупності показників якості. Наводяться приклади вирішення оптимізаційних задач, що ілюструють практичні особливості використання розглянутих методів при багатокритеріальному виборі оптимальних проектних варіантів для різних типів засобів зв’язку. Розглядаються особливості та результати вирішення задач управління при передачі та обробці інформації для різних типів інфокомунікаційних мереж.