Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Адміністратор систем автоматизації бізнесу

Адміністратор систем автоматизації бізнесу  або ERP – спеціаліст володіє знаннями основ автоматизації виробництва, сучасних інформаційних технологій та їх вплив на бізнес-процеси.

ERP (Enterprise Resource Planning) це комплекс додатків, що дозволяють створити єдину автоматизовану систему управління підприємством (або її ключовими бізнес-процесами). Вона включає набір підсистем, пов’язаних з діяльністю компанії: фінанси (бухгалтерський і податковий облік і звітність, бюджетування і т.п.), виробництво, управління кадрами, маркетинг і продажі (CRM) та інші. ERP-система дозволяє досягти узгодженої роботи різних підрозділів підприємства, знижуючи при цьому адміністративні витрати.

Серед всіх інформаційних технологій автоматизація бізнес-процесів займає одне з провідних місць по розвитку. Багато підприємств і бізнес-компанії все частіше переходять на автоматизоване управління, щоб в режимі реального часу, здійснювати планування, оптимізацію, контроль і документування всіх процесів від початку формування замовлення, до випуску готової продукції. На даний момент навіть невеликі компанії прагнуть автоматизувати свої системи обліку товарів або послуг, товарів на складі і контроль роботи персоналу і вибирають такі програмні продукти як CRM-системи (Customer Relationship Management або Управління відносинами з клієнтами). Компанії будь-якого бізнес-профілю використовують такі системи, а відповідно і шукають фахівців в цій області.

По суті, адміністратор інформаційних систем автоматизації бізнесу – це інженер-розробник або інженер-консультант, який володіє знаннями основ автоматизації виробництва, сучасних інформаційних технологій та їх вплив на бізнес-процеси; комплексної автоматизації діловодства банку, методів моделювання бізнес-процесів; інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів; методів підвищення керованості і безпеки електронного діловодства, керування бізнес-процесами у банківській сфері та на підприємствах, і вміє проводити технічне обслуговування таких систем.

Основними обов’язками адміністраторів стають: участь в розробці і реалізації проектів по створенню CRM-, IFS-, ERP – систем і їх технічний супровід, адміністрування баз даних (MySQL, Oracle), забезпечення працездатності серверного обладнання та бізнес-додатків; моніторинг і проведення профілактичних заходів на сервісних платформах; аналіз використовуваних ресурсів і підготовка пропозицій щодо розвитку сервісних платформ; аналіз збоїв і відмов компонентів сервісних платформ, розробка пропозицій щодо забезпечення їх сталої та ефективної роботи; адміністрування IP мережі підприємства (налаштування обладнання, пошук і усунення проблем).

Наші студенти вивчають профільні та вибіркові дисципліни, які надають знання Linux, MySQL; Windows Server (Active Directory, Terminal Server), знання основ СУБД і SQL; а також вивчають дисципліни бізнес-процеси в інфокомунікаціях, безпека транзакцій у відкритих системах, адміністрування інформаційних систем, бази даних.

 

Навичкі необхідні у роботі:

Для роботи інженером-консультантом з автоматизації бізнес-процесів потрібно вміти створювати презентації,  потрібно розбиратися в бізнес-процесах. Великим плюсом буде знання кількох мов програмування, основ баз даних і основ програмування, вміння будувати SQL-запити.

 

 Де працюють фахівці з автоматизації бізнес-процесів?

Такі фахівці працюють у системних інтеграторах (тобто компанії, які впроваджують, підтримують, а також є розробниками різноманітних корпоративних ІТ-рішень з автоматизації), ІТ-консалтингові  компанії (впровадження), ІТ-відділ підприємств, у яких вже встановлена ERP-система (підтримка); великі інтернет-магазини, банкові установи, які здійснюють віртуальну підтримку кліентів.