Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Адміністратор бази даних

Адміністратор бази даних (БД) або Data base administrator (DBA) – фахівець, відповідальний за обслуговування систем управління баз даних (СУБД). Найбільш відомими системами подібного роду є Oracle, MySQL і Microsoft SQL Server. DBA розробляють вимоги до БД, проектують її, забезпечують стабільне функціонування бази даних і доступ користувачів до роботи сервера, підтримують цілісність системи.

Також вони відповідають за питання її безпеки: захищають систему від несанкціонованого доступу; керуюють обліковими записами, в яких містяться відомості користувачів для комп’ютерної системи; встановлюють антивірусні програми та виконують резервне копіювання даних.

Це один з найзатребуваних фахівців в будь-якій компанії, що має необхідність працювати з базою даних. Адже саме  адміністратор бази даних контролює та забезпечує роботу всіх комунікаційних систем, які використовує бізнес-компанія в своїй діяльності. Зазвичай у великих компаніях є окремий відділ, який займається обслуговуванням СУБД, а в невеликих – такі функції може виконувати і системний адміністратор.

Наші студенти, при вивченні профільних та вибіркових дисциплін освітньої програми, можуть отримати теоретичні основи та практичні навички роботи з базами даних. Серед них: знання SQL; знання різних ОС; базові знання Інтранет/Інтернет-технологій і протоколів, знання в області дискретної математики, статистики та статистичного аналізу, вміння працювати з сховищами даних (реляційними і нереляційними), знання інструментів для аналізу даних і моделювання: R, Python (NumPy / SciPy), Matlab , SPSS / SAS.

Навички, необхідні для роботи в галузі науки про дані:
Щоб стати фахівцем з обробки даних, вам знадобиться багато навичок, але деякі з них є особливо важливими для роботи:
Аналітичні навички. Фахівці з обробки даних мають бути організовані у своєму мисленні та аналізувати результати своїх досліджень, щоб формулювати висновки.
Навички спілкування. Фахівці з обробки даних не працюють самотужки – вони працюють із програмістами та менеджерами і повинні вміти чітко спілкуватися з ними.
Критичне та логічне мислення. Оскільки фахівці з обробки даних працюють над комплексними проблемами, критичне мислення є обов’язковою умовою успіху, як і талант розмірковувати та покладатися на логіку.
– Математичні навички. Це, ймовірно, не дивно, але фахівці з обробки даних мають мати знання в галузі просунутої математики та технічних питань, які мають вирішальне значення для обчислень».
Винахідливість. При вирішенні складних завдань часто потрібна кмітливість. Адміністратори баз даних мають бути в змозі знайти інноваційні способи вирішення проблем, особливо, коли їхні ідеї спочатку не працюють так, як передбачалося.

Hard Skills. Адміністратори баз даних повинні вільно володіти рядом різних мов програмування та програм. Хоча існує багато різних типів, дослідження Glassdoor показало, що Python, R та SQL є трьома з найпоширеніших.

Де працюють адміністратори баз даних?
Адміністратори баз даних можуть працювати в різних компаніях, серед яких:

  • державні та урядові департаменти та компанії;
  • компанії з проектування комп’ютерних систем;
  • департаменти та компанії, які займаються дослідженнями та розробками в будь-яких галузях науки та промисловості;
  • коледжі, університети та інші освітницькі заклади;
  • софтверні компанії;
  •  транспортні компанії;
  • компанії доставки;
  • технологічні компанії.