Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Вагові коефіцієнти предметів. Вступ#2023

Навіщо потрібні вагові коефіціенти предметів та що вони визначають? Як дізнатися, що в тебе вистачає балів для вступу на бажану спеціальність? Як розрахувати свої бали для вступу? Чи можу я вступити на бюджет і скільки мені потрібно балів НМТ?

Саме вагові коефіцієнти предметів є визначником розрахунку балів для визначення кількості балів, яких достатньо для вступу на обрану освітню програму. 

Слід зазначити, що в кожному виші вагові коефіцієнти для предметів різні для кожної спеціальності, а визначають їх за рекомендаціями МОН. Вагові коефіцієнти показують яку частку балів з кожного предмету враховують у загальній кількості балів, яку встановлено як кількісний вимір отриманих знань абітурієнтом, щоб успішно навчатися за обраною спеціальністю та освітньою програмою. Також ці вагові коефіцієнти вказують які предмети з НМТ є більш прiоритетними у розрахунку загальної кількості балів.

Наведемо приклад, як користуватися ваговими коефіцієнтами, які встановлено цьогоріч у нашому університеті для вступу за обраною спеціальністю. До речі, саме ці коефіцієнти надають змогу зрозуміти які бали отримує абітурієнт після НМТ та у відповідності до обраної спеціальності зрозуміти чи вистачає цих балів для подання документів для вступу на бюджет.

Отже, припустимо, що абітурієнт склав іспити НМТ з отриманням наступних результатів:

Математика – 180 балів, Українська мова  – 195 балів, предмет вільного вибору – Іноземна мова – 165 балів.

Щоб розрахувати свій середній бал, необхідний для вступу на спеціальність 172 “Електронні комунікації та радіотехніка” потрібно виконати наступне:

Ваговий коефіцієнт кожного предмета помножити на відповідну кількість отриманих балів з предмету НМТ. Потім визначити загальну суму цих розрахунків.

Для спеціальності 172 вказані наступні вагові коефіцієнти: 0,3 – українська мова, 0,5 – математика та 0,25 – іноземна мова. Отже, обчислюємо:

0,3х195=58,5;        0,5х180=90;         0,25х165=41,25

Середній бал дорівнює 58,5+90+41,25=189,75

На прикладі минулорічного вступу (див. фото у галереї. В прикладі підкреслено червоним) бачимо, що середній бал вступників, яких було рекомендовано до вступу на бюджет становить 149,8. В нашому прикладі середній бал дорівнює 189,75, отже цих балів вистачить для вступу на бюджет на освітню програму “Інофрмаційно-мережна інженерія”.

Ось так легко та без зайвих хвилювань можна зрозуміти скільки потрібно мати балів для вступу на обрану спеціальність.

Слід додати, що будь-яка освітня програма в межах однієї спеціальності буде мати однакові вагові коефіцієнти, але значення цих коефіцієнтів може різнитися у кожному виші, навіть, за однаковою спеціальністю.

 

Вагові коефіцієнти предметів. Вступ#2023