Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

DevOps – інженер

DevOps – інженер (DevOps Engineer (або просто девопс)) — це спеціаліст, який бере участь у всіх етапах життєвого циклу продукту, забезпечує тісну кооперацію між командами розробників для оптимізації їх робочих процесів і, як результат, допомагає скоротити годину, за яку програмний продукт потрапить до кінцевого користувача.

Слід зазначити, що DevOps — це не посада, а назва методології (скорочення від development + operations). Методологія DevOps спрямована на забезпечення ефективної взаємодії розробників та кінцевих користувачів продукту та оптимізацію всіх процесів життєвого циклу ПЗ.

 DevOps  інженерів поділяють на декілька категорій за напрямками роботи, але здебільшого саме додаткові  або поглиблене знання в окремому напряму надають переваги фахівцю обирати свою спеціалізацію в проекті. Ось категорії DevOps інженерів:

 • Євангеліст DevOps. Ця роль DevOps покликана зробити свій внесок у покращення існуючої архітектури продукту. Evangelist – керівник, відповідальний за впровадження практик DevOps. Ця відповідальність також передбачає моніторинг розробки та розгортання.
 • Реліз менеджер. Інженер DevOps управляє координацією роботи над продуктом від розробки до розгортання. Як диспетчер випуску цей фахівець інтегрує нові функції в існуючу структуру і забезпечує стабільність продукту після випуску.
 • Експерт з автоматизації. Такі фахівці ще називають спеціалістами з інтеграції. Такий експерт розуміє, що можна автоматизувати і як один стек може відповідати іншому стеку. Узгодження інструментів або використання засобів автоматизації також належить обов’язку експерта з автоматизації. Роль розробника програмного забезпечення та тестувальника відноситься до тих, хто розробляє програмне забезпечення та пише код, а потім тестує те, що було створено QA. Engineer чи інженер, відповідальний за якість продукту. Це завдання включає всебічне тестування та аналіз для виявлення всіх можливих слабких місць та прогалин у клієнтському досвіді. Ці фахівці також гарантують, що продукт відповідає всім вимогам щодо якості.
 • Інженер з безпеки. Моніторинг продуктивності продукту та реалізація заходів безпеки – критично важлива роль для інженера DevOps. Вони працюють безпосередньо з програмістами, щоб запровадити всі можливі заходи безпеки якомога раніше.

Типові обов’язки системного адміністратора:

 • безперервна доставка коду (збірка, тестування та розгортання);
 • конфігурування та розгортання інфраструктури (частіше за допомогою коду);
 • автоматизація всіх процесів життєвого циклу продукту;
 • налаштування хмарних сервісів, мережі та зв’язків між ними;
 • моніторинг та централізоване логування;
 • безпеку всього, що є на проекті.

Наші студенти вивчають профільні та вибіркові дисципліни, які надають теоретичні основи та практичні навички роботи з програмними продуктами різного профілю, також вивчають сучасні програмні мови PHP, Python, Bash, Java, C++. Знання та практичні навики з профільних дисциплін надають можливості майбутнім фахівцям працювати з IT-обладнанням, налаштувати сервери, системи зберігання та моніторинг мережевих пристроїв; отримати досвід системного адміністрування, включаючи досвід керування операційними системами, такими як Linux або Windows, а також мають навички роботи з хмарними середовищами.

 

Навички, необхідні для роботи:

 • Базові засади розробки ПЗ

DevOps повинен добре розбиратися в етапах процесу створення програмного забезпечення: від складання бізнес-плану та написання коду до релізу та доставки програми користувачам. Також йому потрібно розуміти принципи роботи IT-команди, функції, цілі та завдання її учасників, знати різні підходи до організації процесу розробки (Scrum, Kanban), мати гнучку методологію розробки (Agile) тощо.

 • Мови програмування

 Тверде знання різних мов програмування – PHP, Python, Perl та Ruby. Принаймні одна основна мова програмування, наприклад, C++. Для ефективної перевірки чужого коду та написання власного коду для інфраструктури, скриптів та програм, DevOps-інженер повинен володіти сучасними мовами програмування. Найбільш потрібні для цієї професії зараз Python, Go, C#, Bash, Java, Kotlin, Golang.

 • Мережі, контейнери, операційні системи

Навички системного адміністрування, включаючи досвід керування операційними системами, такими як Linux або Windows. Достатній досвід роботи з IT-обладнанням, налаштування серверів, систем зберігання та моніторингу мережевих пристроїв (через Nagios та Raygun). Однією з ключових навичок такого фахівця є розуміння принципу дії мереж, контейнерів, архітектури та операційних систем. Тобто, «девопс» повинен мати безпосереднє уявлення про середовище розгортання програм та додатків. Як правило, він знайомий з усіма сучасними ОС хоча б на початковому рівні і має глибокі знання в системі Linux або Windows.

 • Безперервна інтеграція та розгортання ПЗ (CI/CD)

Практичне знання інструментів та технологій автоматизації, таких як Puppet, Chef, Jenkins, Ansible, Kubernetes, Docker, Nagios та Infrastructure as a Code. Дуже актуальна для «девопсу» методологія, за допомогою якої можна значно прискорити розробку та випуск програмного забезпечення, а також забезпечити більш стабільну роботу. CI/CD дозволяє автоматизувати ряд процесів IT-розробки: від інтеграції коду в репозиторії до запуску в продакшн.

 • Тестування

DevOps-фахівець повинен мати актуальні підходи до тестування коду, знати, як виконуються різні види тестування, використовувати відповідні інструменти тощо. Сюди належить володіння навичками тестування інфраструктурного коду та автоматизації цих процесів. Використання керування вихідним кодом (Version Control System), наприклад, за допомогою GIT. Знання програмного забезпечення для управління завданнями, такими як Jira, Trello або Gemini. Можливість діагностувати та вирішувати технічні проблеми у тестовому та виробничому середовищах.

 • Хмарні технології та управління версіями

Крім цього, до галузі знань «девопсу» мають належати сучасні хмарні рішення та інструменти, а також системи управління версіями програмного коду (Git тощо). Знання та вміння працювати з Cloud Automation для DevOps (такі платформи, як Azure, AWS, GCP, Alibaba тощо).

 • технічна англійська.

 

Де працюють DevOps-інженери?

DevOps-інженер – це трендова та затребувана IT-спеціальність, яка знаходиться на стику між розробкою, тестуванням, адмініструванням та менеджментом. Вона виникла як результат розвитку однойменної методології, яка спрямована на безперервне виконання та автоматизацію ключових етапів розробки програмного забезпечення. «Девопси» допомагають IT-командам та компаніям прискорити випуск продуктів, мінімізувати кількість помилок та недоробок, швидше відновлювати системи після збоїв, автоматизувати рутинні процеси та завдання, а також підвищити якість підтримки та обслуговування користувачів. DevOps вважається однією з найцінніших та високооплачуваних професій на ринку праці.

Фото: mygreatlearning.com/academy