Кафедра Інформаційно-мережної інженерії

Мова:

Освітня програма “Телекомунікації”

Короткий опис освітньої програми «Телекомунікації»

В рамках освітньої програми “Телекомунікації” студенти вивчають принципи побудови і функціонування сучасних і перспективних телекомунікаційних, комп’ютерних мереж (дротових і бездротових, в тому числі і Wi-Fi), мереж мобільного зв’язку (2G, 3G, 4G), мереж цифрового телебачення, фіксованого і мобільного інтернету, супутникового зв’язку, систем передачі та систем комутації. Вивчають мережеве програмування, проектування і адміністрування мереж, організацію бізнесу в телекомунікаціях, сучасні інформаційні технології в інформаційно-комунікаційних системах, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах на базі навчально–наукових лабораторій кафедри.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Телекомунікації»

  1. Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання та програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, мереж теле- і радіомовлення, комп’ютерних мереж, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача;
  2. Здатність аналізувати результати вимірювання параметрів і робочих характеристик інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо;
  3. Здатність брати участь в проектуванні нових (модернізації) інформаційних і телекомунікаційних мереж;
  4. Здатність виконувати адміністрування технічного стану телекомунікацій мережі, управління і синхронізації мережі зв’язку;
  5.  Здатність монтувати, налагоджувати і ремонтувати цифрові і оптичні модулі обладнання мереж, кабельну систему мережі;
  6. Здатність виконувати профілактику та відновлювальне обслуговування устаткування інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо;
  7. Здатність забезпечувати номенклатуру і нормативну якість надання послуг електрозв’язку;
  8. Здатність забезпечувати інформаційну безпеку інформаційних та телекомунікаційних мереж.

Випускник за за освітньою програмою “Телекомунікації” може працювати:
1. Інженером з проектування мереж;
2. Системним адміністратором;
3. Інженером транспортної мережі;
4. Інженером базових станцій;
5. Оператором радіочастотного контролю;
6. Інженером інфраструктури мережі доступу;
7. Керівником / оператором call – центру технічної підтримки Internet – провайдера;
8. Керівником / інженером служби експлуатації мережі.